Sogni-allegri » Hoofdpagina » Welkom!
Sogni-allegri: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Sogni-allegri

Op de positieve psychologie gebaseerd initiatieven

De positieve psychologie kwam in de belangstelling toen Martin Seligman in 1998 voorzitter werd van de American Psychological Association. Hierbij ging Seligman er van uit dat we ons moeten concentrer…

Uitgangspunten van de positieve psychologie

De positieve psychologie bevat volgens Seligman drie uitgangspunten. Als eerste kijkt de positieve psychologie naar de positieve beleving of emoties van ervaringen uit het verleden, het heden en de to…

Positieve psychologie: van klachten naar krachten

Binnenin de positieve psychologie gaat men uit van het belang van positieve belevingen, positieve eigenschappen en positieve instituties. Op basis hiervan ontwikkelde men enkele krachten, namelijk ken…

Ouder worden: het proces van veroudering

Ouder worden is een multifactorieel en complex proces waarbij verschillende elementen elkaar onderling beïnvloeden. Enkele belangrijke factoren in het ouder worden zijn onder andere genetische factore…

Een visie op emoties: Broaden-and-build theorie

De broaden-and-build theorie van Barbara Fredrickson gaat er van uit dat positieve en negatieve emoties verschillend zijn in hun actiegerichtheid. Negatieve emoties zorgen namelijk voor een vernauwd g…
Schrijf mee!